JOWSUA เครื่องปั่นผสมอาหาร

2.500฿ 1.400฿

การเก็บรักษาทำความสะอาด

1. เก็บให้ห่างจากเด็ก

2. ตัวอุปกรณืหัวปั่น โถปั่น ใบมีด สามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ยกเว้นตัวมอเตอร์

3. หลังจากทำความสะอาดใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง

ข้อมูลโปรโมชั่น
- ข้อมูลโปรโมชั่น ...
- ข้อมูลโปรโมชั่น ...
- ข้อมูลโปรโมชั่น ...
หมวดหมู่: